Arkitektens ord

Bykvartalet – et sentralt midtpunkt i Hokksund

Hjem > Bykvartalet – et sentralt midtpunkt i Hokksund

Hokksund er i utvikling, og med Bykvartalet som skal bygges midt i Hokksund ønsker vi å sette standarden for hvordan «nye Hokksund» skal bli.

Mellom Rådhusgata og Stasjonsgata, rett ved siden av Øvre Eiker rådhus, skal vi bygge Bykvartalet. Her blir det 78 lekre leiligheter, med gangavstand til både butikker og Hokksund stasjon.

– Bykvartalet består av seks bygningskropper som vi har skapt en variasjon på gjennom form og uttrykk. Med det vil vi skape mer liv og understreke forskjellene, i likhet med at det vil være forskjellige mennesker som ferdes her, sier Kenneth og Stine Ramberg Andersen, arkitekter i Arkitektgruppen Drammen.

De har begge jobbet med Bykvartalet over tid, og prosjektet har blitt modnet gjennom godt samarbeid med kommunen og utbygger.

– Dialogen med kommunen har vært svært viktig for å få til de grepene vi har gjort, samtidig som det har vært en raushet hos utbygger som har latt oss få jobbe med Bykvartalet over en god periode. For å få til en helhetlig byutvikling i Hokksund fremover, er akkurat dette med å bruke tid og ha god dialog med kommunen viktig, sier Stine.

– Man må se på byens prinsipper og jobbe videre med disse, legger Kenneth til.

Vil tiltrekke flere mennesker

I en by som er i utvikling, men likevel har mye eldre bebyggelse som fortsatt skal passe inn i bybildet, er det flere ting man må ta hensyn til.

– Den nærmeste bebyggelsen i Stasjonsgata består i dag av mindre eiendommer med butikklokaler i 1. etasje. Disse er av forskjellig karakter og gir sitt særpreg til byen. I 1. etasje på Bykvartalet er det også næringslokaler. Her vil ulike butikker og muligen også en kafé flytte inn, slik at Bykvartalet vil bidra til å få folk til å bruke tilbudene som finnes i Stasjonsgata. Vi vil bidra til å videreføre Stasjonsgatas kvaliteter, sier Kenneth.

«- Skape liv, et midtpunkt og et møtested er viktige stikkord. Noe som ikke er lukket for allmennheten.»

– En passasje mellom Rådhusgata og Stasjonsgata kom tidlig inn i prosjektet. Passasjen åpner opp til Bykvartalets gårdsrom, som er delt opp i to. Den ene delen er tilgjengelig for alle, mens den andre delen er ment til de som bor i Bykvartalet. Et slags semi-offentlig gårdsrom er tanken. Dette er nok mer urbant enn mange i Hokksund er vant til fra før, sier Kenneth, og legger til:

– Samtidig er det viktig å si at vi også skaper rom for private uteplasser for de som bor i Bykvartalet. I tillegg til veranda og gårdsrommet, vil det være en felles takterrasse eller takhage som ligger to etasjer opp fra gårdsrommet. Vi ønsker å skape en god balanse mellom offentlig og privat uterom.

Variasjon på bygg og leiligheter

I et bygningskompleks som Bykvartalet vil det bo mange ulike mennesker som er i ulike faser av livet. Her skal det skapes plass til førstegangskjøpere, par, single, barnefamilier og de som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet. Arkitekturen og materialvalg er med på å underbygge nettopp dette.

– I en slik prosess er det viktig å tenke på hva som vil skape et godt nabolag, og ta hensyn til dette. Variasjon er viktig. Samtidig må det være rom for alle og muligheter til å møtes, sier Kenneth.

Meld interesse for prosjektet