Energieffektive leiligheter

Strenge miljøkrav gir godt bomiljø

Hjem > Strenge miljøkrav gir godt bomiljø

Leilighetene i Bykvartalet i Hokksund blir bygget med strenge miljøkrav. Kort fortalt vil det for deg som beboer si at du får lavere strømregninger og bedre bomiljø.

Midt i Hokksund skal vi bygge 78 lekre leiligheter i Bykvartalet. Disse skal sette standarden for det som skal bli «nye Hokksund». Her kan du nyte livet midt i byen, med alt du trenger i umiddelbar nærhet.

I første etasje på bygget vil det bli næringsvirksomhet, og både næringslokalet og alle leilighetene vil bli BREEAM NOR-sertifisert i kategorien «very good». BREEAM handler om bærekraftig eiendomsutvikling. Det betyr et balansert samspill mellom miljø, økonomi og samfunnsmessige forhold. Det er ikke alltid like lett å forstå hva som ligger i slike sertifiseringer, så det skal vi forklare nærmere for deg nå.

– BREEAM er en sertifiseringsmetode for nybygg som sikrer utvikling av bærekraftige bygg, og som sørger for gode kvaliteter for de som skal bruke bygget. Man velger hvilke kvaliteter bygget skal ha ut fra en rekke kriteriesett, og ut fra dette regner man ut hvilken av de fem BREEAM-klassifiseringene bygget vil oppnå, sier Marie Lund, BREEAM NOR-rådgiver hos itech AS.

blog-image

Energieffektive løsninger

For Bykvartalet i Hokksund er det gjort en rekke konkrete tiltak for å imøtekomme klassifiseringsnivået BREEAM «very good».

– Det første vi kan trekke frem er inneluftkvaliteten. I Bykvartalet blir det gode løsninger for ventilasjon ved at det trekkes inn frisk luft fra bakgården i stedet for fra veien. Samtidig vil det bli brukt materialer som ikke har avgassing, for eksempel maling, lakk og gulvbelegg, sier Marie.

Når det gjelder materialer som benyttes i selve byggeprosessen, så skal alt velges med tanke på å redusere miljøpåvirkningen. Avfallet under byggeprosessen skal ha en høy sorteringsgrad, slik at mest mulig kan gjenbrukes andre steder. Det velges også robuste løsninger som reduserer slitasje, skader og vedlikehold.

«- Selve utformingen av bygget og plassering av vinduene er viktig for å sikre en jevn innetemperatur hele dagen.»

– Selve utformingen av bygget og plassering av vinduene er viktig for å sikre en jevn innetemperatur hele dagen. Det skal ikke være for varmt når sola stråler inn i leiligheten, samtidig som det skal være en komfortabel temperatur etter solnedgang, forteller Marie.

Bykvartalet skal bygges etter energiklasse A. Det betyr at bygget i seg selv skal være svært energieffektivt både med tanke på energikilder og utforming. Varmepumper og godt isolerte vegger og vinduer er eksempler på slike løsninger. I tillegg skal brukerne av bygget skal veiledes til hvordan de kan velge gode, energieffektive løsninger.

– Vannbesparende utstyr som velges til leilighetene er også viktig. I Bykvartalet vil det bli kraner, oppvaskmaskiner dusjer som forbruker mindre vann, sier hun.

Med BREEAM og energiklasse A, er leilighetene estimert til å ha 20-30 prosent mindre energibehov enn leiligheter som er bygget etter normal TEK 17, energiklasse C.

Komfort er viktig

BREEAM setter komfort for brukerne av et bygg høyt. Ikke bare inne i leiligheten, men også ute. Et atrium i bakgården sørger for en flott uteplass, samtidig som man selvsagt har en egen privat uteplass på verandaen i leilighetene.

– Atriet har faktisk også en funksjon som en del av overvannshåndteringen til Bykvartalet, sier Marie.

Selv om det ikke er et krav med BREEAM-sertifisering, streber vi etter å få denne sertifiseringen fordi det vil skape gode løsninger for deg som bor i bygget.

Meld interesse for prosjektet